Bufetat - region nord

Du er her

Bufetat og fosterhjem.no jobber kontinuerlig med rekruttering av fosterfamilier, for å gi fosterbarn trygghet, omsorg og kjærlighet. Det er viktig å ta barnas perspektiv, og prøve å forstå alle behovene som barna har både på kort og lang sikt. I idemyldringen til kampanjen snakket vi mye om hvilke egenskaper som kreves av foreldre, når de skal ivareta et barn. Vi bestemte oss for å designe kampanjen rundt den klassiske stillingsutlysningen, der barna sitter med svaret på hva som trengs. De er tross alt de som til slutt er arbeidsgivere for jobben, verdens viktigste jobb, mamma og pappa. 

Kampanjen ble laget for Facebook og Amedia Nord-Norge - digital, print og stillingskarusell. 

Vi laget film av jobbintervjuet der barna stiller de voksne tilsynelatende trivielle spørsmål, om hvordan de opptrer i omsorgssituasjonen. Det ligger likevel et alvor i bunnen, som handler om at barna ønsker å bli sett. Barna ble hjulpet av komiker Trine Lise Olsen på øret, til å finne spørsmål til søkerne. Se filmen og gjør opp din mening selv. 

Filmen ble publisert sammen med artikler i en uke på 7 nettaviser i Nord-Norge - der vinkling, overskrift og ingress ble endret for å gi sakene nytt liv gjennom uken. I tillegg ble den lansert fra Bufetats facebooksider på ulike regionnivå. 

Det ble i tillegg laget en stillingsannonse som gikk to runder i Amedia Nord-Norge samkjøringen, det vil si alle Amedias 13 aviser i nord. Stillingsutlysningen for "Verdens viktigste jobb" lå også tilgjengelig i amedias digitale stillingskarusell i en måned. 

 

Resultater:

På facebook gikk videoen viralt med følgende tall, og ble sponset med nøyaktig 0 kr:

Region nord: 474 218 i rekkevidde - 227 602 visninger - 1600 likerklikk, 936 delinger, 60 kommentarer

Region øst: 170 000 visninger på øst sin side,  70 delinger, 155 likerklikk

Region sør: 200 010 visninger, 87 delinger, 400 liker

Region vest: 53 000 visninger, 99 delinger, 601 liker

Oppfølgerinnlegg 1, deling av landingssiden: 25 000 i rekkevidde, 220 liker og 29 delinger

Sitat kunde: "Vi er svært fornøyd med denne kampanjen, filmen og annonsen traff en bred gruppe i befolkningen. I tillegg falt kampanjen godt i smak hos eksiterende fosterhjem. Flere fosterhjem svarte bekreftende i kommentarfelt på at dette var verdens beste jobb. Filmen om verdens viktigste jobb skapte rekord i visninger og engasjement på sosiale medier for Region nord. Samarbeidet med Nordlys Lab fungerte veldig godt. Teamet hadde gode ideer og tok samtidig våre tilbakemeldinger på alvor, og tilpasset innhold, slik at begge parter ble fornøyd med sluttproduktet."