Kommunikasjon

Du er her

Det er viktig å hvite hvordan du når ut med budskapet ditt. Hvem vil du nå? Hvordan? Vi vet hvordan redaksjoner tenker, og hva som får de til å gripe fatt i en sak. Vi tilbyr kommunikasjonsrådgivning til små og store kunder, og hjelper deg med både planlegging, strategi og utforming.